Frequently Asked Questions

Yazıcımaliyet ayarları nasıl yapılmaktadır?
Last Updated 8 years ago

Papercut programında Yazıcılar sekmesine gidilip, ilgili yazıcının detaylarına girilir. Gelişmiş ücretlendirme sekmesi altında bulunan “Ücretlendirme tipi” seçeneği ayarlanır. Daha sonra yapılan ayarlamaya göre ilgili bölüm altında bulunan maliyetlendirme seçenekleri doldurulur.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!