Frequently Asked Questions

Papercut verileri nasıl yedeklenir ?
Last Updated 8 years ago

1-Papercut programında Seçenekler sekmesine gidilip Yedekler sekmesinde bulunan “Veri tabanını çıkar” bölümündeki “Şimdi çıkar” butonuna tıklanarak yukarıda belirtilmiş olan konumbölümüne yedeğin alınması sağlanabilir.

2-Aynı sayfa altında bulunan “Otomatik veri tabanı çıkarma” bölümündeki “haftalık otomatik çıkarmayı etkinleştir” seçeneği etkinleştirilerek otomatik olarak yedek alınması sağlanabilir. Not: Program üzerinde önemli değişiklikler yapmadan önce örneğin : Kullanı listesinin güncellenmesi v.b. yedek alınması gerekmektedir.

Yedeğin içeriği : Tüm ayarlar, filtreler ve konfigürasyonlar dahil olmak üzere bütün verileri yedeklemektedir.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!