Frequently Asked Questions

Papercut Ana yönetici şifresi nasıl değiştirilir.
Last Updated 8 years ago

Papercut programında Seçenekler sekmesine gidilip Gelişmiş sekmesindebulunan “Yönetici şifresini sıfırla ” bölümü altında bulunan “dahili yönetici şifresini değiştir” bölümü aktif edilerek yeni şifre belirlenebilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!